ПРИХВАЋЕНА ИНИЦИЈАТИВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Актом Министарства одбране бр.72-213 од 01.10.2021.године, обавештени смо да је Министарство одбране прихватило нашу иницијативу и ставило ван снаге Одлуку о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ“, бр. 6/19).


Решавањем по Иницијативи ВСС омогућена је куповина станова под повољијим условима и адекватно решавање стамбеног питања.

Текст иницијативе и одговор Министарства одбране можете преузети на следећим линковима: