ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЧЛАНОВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Сви заинтересовани имају могућност да давањем писмене сагласности осигурају свој стамбени простор и ствари у њему од ризика којима смо најчешће изложени.

Члан ВСС у могућности је да осигура стан или кућу где није  власник него се у истој налази у својству нпр.подстанара, или да осигура родитељску кућу и сл.

На висину максимално осигуране суме случаја  није важно да ли је стамбени објекат на назначеној адреси легализован или не, али је битно да се ради о стамбеном простору  у коме се живи.

Сходно наведеном осигурање не покрива помоћне објекте нпр.гаража,шупа и сл.

СВАКИ НАСТАЛИ ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ ПРИЈАВЉУЈЕ СЕ   ОСИГУРАВАЈУЋОЈ  КУЋИ НА ТЕЛ:  011 / 222-0555, након чега ће вештак  установити врсту штете и висину новчане надокнаде за причињену штету.

  • Пријаве се врше на обрасцу, а наплата осигурања путем административне забране
  • Износ  осигурања имовине  износи 200,00 динара месечно 
  • Период осигурања 01.07.2021. – 01.07.2024.године
  • Пријаве се примају закључно са 20.12.2023. године

УСЛОВИ ОСИГУРАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОТРЕБНИ ФОРМУЛАРИ: