Осигурање запослених у Војсци Србије од стране послодавца

Министарство одбране је поступајући по захтеву Војног синдиката Србије доставило информације везано за начин и услове под којима су осигурани запослени у систему одбране.

Текст одговора Министарства одбране можете прочитати на следећем линку