ДАЈЕМО НОВИЦУ ЗА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Председник Војног синдиката Србије Новица Антић, данас је пред Управни одбор синдиката изашао са предлогом да представницима послодавца запослених у војсци оличеним у руководству Министарства одбране и Војске Србије, саопштимо да ће он поднети оставку на функцију председника Војног синдиката Србије, уколико пристану да закључе Посебан колективни уговор за запослене у делатности одбране. И поред опште познате велике жртве коју је до сада поднео у борби за бољи материјални и социјални положај запослених у војсци, Новица Антић је овим чином још једном показао да му је колективни интерес колега и њихов бољитак испред било код личног интереса или функције.

Како из саопштења Министарства одбране закључујемо да они ,,желе добро запосленима у војсци“ али им је у томе препрека Новица Антић, овом приликом их позивамо да се на предложен начин реше актуелног председника нашег синдиката.