РАЗЛИКЕ У ТУМАЧЕЊУ ПРЕПОРУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Војни синдикат Србије је упутио допис Министарству одбране и Генералштабу Војске Србије којим их обавештава да су препоруке Владе Републике Србије  за  сузбијање вируса „Covid-19“  у делу везаном за  одсуства лица са хроничним обољењима, као и родитеља деце до 12 година старости по слободним тумачењима команданата, одобравана на различите начине.

Један од основих принципа функционисања војске је ЈЕДНООБРАЗНОСТ, тако да је несхватљиво да се у истој дозвољава да се од јединице до јединице другачије тумаче наређења.

У појединим јединицама као што је КзО предметна лица су добијала решења о одсуству док се у другим јединицама прибегавало томе да се на конто одсуства одбијају одрађени дани, годишњи одмори или дани за опоравак.

Војни синдикат Србије тражи од Министра одбране и Начелника Генералштаба Војске Србије да сагледају настало стање и наредбодавно регулишу унифицирање поступања у свим јединицама Војске Србије и отклонештету нанету појединим лицима, као и пониште последице слободног тумачења наређења од стране појединаца у ланцу командовања.

Сугеришемо да се спречи слободна интерпретацију наређења која се субординативно прослеђују потчињеним јединицама , јер је очигледно да се преношење већине наређења по дубини врши по принципу „глувих телефона“  уз измене на сваком нивоу командовања у складу са слободним тумачењима команданата, што директно за последицу има изазивање незадовољства припадника Војске Србије и честе дискриминације појединаца.