ТУЖБА ПОВЕРЕНИЦИ ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ ЗБОГ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ВСС

Војни синдикат Србије, поднео је данас Вишем суду у Београду, тужбу у којој тражи утврђење дискриминације и судску заштиту од дискриминације коју је према синдикату учинила Повереница за заштиту равноправности.

Поступајући по притужби у којој се администрација бившег министра одбране Александра Вулина и Министарство одбране терете за дискриминацију Војног синдиката Србије, Повереница за заштиту равноправности издала је мишљење у коме тврди да Војни синдикат Србије није доказао да је дискриминисан и да Министарство одбране није извршило дискриминацију.

Овако паушалним и по праксу заштите од дискриминације опасним поступком Поверенице, легализује се и одобрава дискриминација Војног синдиката Србије и свих истински независних синдиката који делују у систему одбране, и шаље се јасна порука представницима јавне власти оличеним у управним органима Министарства одбране, да несметано наставе са дискриминаторским поступањем. Ово видимо као опасан преседан и атак на Устав Србије и међународним правом гарантована елементарна људска и радничка права и слободе.
Посебно је забрињавајуће што Повереница у образложењу свог мишљења наводи да је један од разлога за доношење мишења то што синдикат није доказао да је дискриминисан, чиме је директно прекршила правила о терету доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације, која јасно прописују да је терет доказивања на оном ко врши дискриминацију, а не на дискриминисаном.

Такође, образложење спорног мишљења Поверенице обилује погрешно утврђеним чињеницама и тумачењима али и незаконитостима што је преседан и недопустиво за један орган правне струке коме је познавање закона дужност.

Како је чланом 5. Закона о забрани дискриминације, прописано да је један од облика дискриминације и навођење на дискриминацију, што је Повереница учинила посредним одобравањем и легализовањем дискриминаторског понашања у Министарству одбране и пристрасношћу која јој је такође законом забрањена, Војни синдикат Србије, принуђен је да у конкретном случају затражи судску заштиту подношењем тужбе надлежном суду.