МИНИМАЛНА ЗАРАДА ДА ОБЕЗБЕДИ МИНИМУМ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ

Ових дана актуелна је расправа везана за износ минималне зараде у Републици Србији. О износу минималне зараде одлучује социјално-економски савет, сачињен од представника Владе Републике Србије, представника уније послодаваца и представника репрезентативних синдиката на територији Републике Србије.

Како је од 29.марта 2021.године Војном синдикату Србије призната репрезентативност у делатности одбране на територији Републике Србије, иако није члан социјално-економског савета, ВСС има право и обавезу да учествује у расправи по питању минималне зараде.

За запослене у Војсци Србије, питање минималне зараде је важно из разлога што њен износ утиче и на основицу за обрачун зарада запосленима у систему одбране.

Поражавајуће је да минимална зарада не може омогућити минимум егзистенције.

Сматрамо да минимална зарада не би смела бити мања од 240 динара за радни сат (тренутно износи 183,93), чиме би просечна минимална зарада на месечном нивоу износила око 42.000 динара уместо садашњих 32.000 динара, и ако узмемо у обзир податак да просечна потрошачка корпа износи око 75.000 динара, јасно је да ни тако конструисана минимална зарада није довољна да задовољи основне егзистенцијалне потребе грађана.

Увећавањем износа минималне зараде дошло би и до промене у основици која се користи за обрачун плата запослених у Војсци Србије, чиме би се, ако не у реалном, бар у пропорционалном износу омогућио нешто бољи стандард запослених.

Апелујемо на синдикате који чине социјално-економски савет, да не подрже одлуку о одређивању минималне зараде која не може да осигура барем 2/3 просечне потрошачке корпе. Такође, позивамо све синдикате на солидарност у погледу остваривања колективних интереса свих запослених у Србији, као што је питање износа минималне зараде.