ПЛАГИЈАТИ НА ВОЈНИЧКИ НАЧИН

Како је већ познато Војни синдикат Србије је организација која фунционише на принципу волонтеризма и до сада није инсистирала на признању заслуга за унапређење статуса запослених у Министарству одбране и Војсци Србије. Али исто тако не можемо ни гледати са стране како други синдикати у систему одбране неосновано својатају заслуге Војног синдиката Србије при томе обмањујући запослене у систему одбране. За разлику од свих синдиката који дејствују у систему одбране Војни синдикат Србије иако постоји покушај да се то сакрије, па чак и против законитим „гажењем рокова“ од стране послодавца, је једни репрезентативни сидникат у систему одбране и самим тим једини синдикат са којим Министарство одбране има обавезу да преговара о побољшању социјално-економских и радно-правних права запослених у ВС и МО.

За разлику од велике већине синдиката који таворе и користе чланарину синдиката за намирење својих потреба, а фунције ради задовољавања личних амбиција, тиме што су самоизабрани, Војни синдикат Србије поред волонтеризма у раду и тога да су његови представници бирани а не самопостављени, такође за све своје заслуге поседује поред иницијатива у писаном облику са потврдама пријема од стране послодавца, чак и аудио и видео записима који не могу бити оспорени.

Такође не схватљиво, али у једну руку и прихватљиво је то што Министарство одбране приписује себи заслуге за поступање по иницијативама Војног синдиката Србије, али зар то није ни смисао синдикалног деловања, да се натера послодавац да брине о запосленима.

ПОСТАНИ ЧЛАН ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ И АКТИВНО СЕ УКЉУЧИ У БОРБИ ЗА СВОЈ СТАТУС

СНАГА ПОВЕРЕЊЕ ПОШТОВАЊЕ

ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ