ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ – УВАЖЕН ДЕО ПРЕДЛОГА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Влада Републике Србије као предлагач упутила је Народној Скупштини Републике Србије предлог Закона о именама и допунама Закона о Војсци.

Иако је изостала јавна расправа по питању овог закона, Министарство одбране је прихватило део предлога Војног синдиката Србије са јавне расправе из 2018.године, као и предлоге које је Војни синдикат Србије достављао у виду иницијатива.

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/2609-19.pdf