ИМА ПОСЛА, КО ХОЋЕ ДА РАДИ

Захтеви Војног синдиката Србије, могу се угрубо поделити у две групе, оне материјалне природе, који изискују одређена материјална средства, али и оне нематеријалне који се лако могу решити, за које је довољна само добра воља надлежних и који за циљ имају унапређење услова рада на радним местима запослених у систему одбране.

У последње време сведоци смо  великог незаконитог и криминалног ангажовања ВБА и појединих команданата у напорима да ометају и спречавају деловање Војног синдиката Србије, где се поред утрошка финансијских средстава за ову незакониту намену троши и велика количина времена уместо да се усмери на оно што је законска улога ВБА.

Предлажемо ВБА да се преорјентише на обавезе из свог домена или ако за то већ има вишак ангажованог особља, остало преусмери заједно са командатима јединица на задатке у јединицама Војске Србије и помогне својим колегама.

Тренутно је потребна помоћ у обављању чуварске службе, службе дежурства, задатке на базама, и сл. а могу се активно укључити и у одржавање колективних просторија, тоалета и уређењу круга војних објеката.

Имајући у виду да су сви неког стручног ВЕС-а, могу се придружити посадама борбених возила које су непопуњене, стрељачким одељењима, куварима и особљу у војничким ресторанима, службама одржавања и сл.

На овај начин смањио би се утрошак буџетских средстава, рационално и пре свега законито би се ангажовало људство и изнад свега унапредио дух колегијалности и мотивисаност потчињених у систему одбране.

На послетку, како је ,,лични пример“ најбољи учитељ и сами би схватили потребу колективног уговора за запослене у одбрани којем је крајни циљ задовољан војник и јака Војска Србије. Према тренутном чињеничном стању више је него јасно да у том смислу ВБА и ВСС немају исти циљ.

Илустрација: https://www.emergencyreliefservice.com/