СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СИНДИКАТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ И ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Данас је у Београду, потписан споразум о сарадњи Синдиката медицинских сестара и техничара Србије и Војног синдиката Србије на основу којег ће убудуће заједно радити на унапређењу права својих чланова из радних односа, здравствене и социјалне заштите, хуманитарних акција и спровођења активности на свим нивоима деловања укључујући формирање радних група и других стручних тела за израду предлога закона, подзаконских аката, колективних уговора, нарочито у остваривању права запослених на регрес за коришћење годишњег одмора, исхрану у току рада, основа за признавање права на солидарну помоћ, плаћено и неплаћено одсуство, мировање радног односа, додатака на плату, рада ноћу и у посебним условима, висине накнаде зараде за време привремене спречености за рад и других права из радног односа.


Синдикати потписници овог споразума убудуће ће размењивати информације о својим активностима и акцијама које објављују у публикацијама, гласилима, средствима јавног информисања, интернет страницама синдиката, а које су од интереса за реализацију заједничких циљева и од значаја за информисање запослених у здравству и одбрани.


Заједно ће учествовати на догађајима хуманитарног карактера, трибинама и семинарима у области синдикалног, културног и образовног рада, здравствене и социјалне заштите, а пре свега у заштити права, части и достојанства запослених из делатности одбране и здравства. Такође, споразумне стране ће у границама својих могућности пружати међусобну помоћ у случају несрећа, елементарних непогода и катастрофа.
Изражавамо посебно задовољство закључењем овог споразума и уверени смо да ће искуства и знања колега из Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, бити од велике помоћи запосленима у војном здравству којих је значајан број у чланству Војног синдиката Србије, али и свим другим запосленима у одбрани јер је начин на који су организовани рад и радни односи запослених у војсци веома сличан режиму рада у здравству. Са друге стране, Војни синдикат Србије је спреман да пружи сву помоћ и подршку колегама и колегиницама у здравству, у остварењу и унапређењу њихових права, материјалног и социјалног положаја.


Синдикат медицинских сестара и техничара Србије и Војни синдикат Србије, заједно су чланови Европске конфедерације синдиката јавних служби – ,,EPSU“, а потписивањем овог споразума додатно је оснажено синдикално партнерство ова два репрезентативна синдиката из јавног сектора.