ИНИЦИЈАТИВА ВЛАДИ ДА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ ВОЈНИЦИМА ОМОГУЋИ КУПОВИНА СТАНОВА ЗА БЕЗБЕДЊАКЕ

Са намером да се отклони дискриминација професионалних војника, у погледу права на куповину станова за припаднике снага безбедности из програма Владе, Војни синдикат Србије, упутио је иницијативу Влади Србије, за измене и допуне члана 3. став 1. тачка 1), Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности (‘Сл. гласник РС’’, бр. 41/2018, 54/2019, 9/2020 и 52/2021), тако што ће се у текст ове одредбе, уградити реченица: ’’као и професионални војник који је на служби у јединицама Војске Србије, провео најмање три године’’ (један уговорни период).

Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, прописано је да право на куповину стана из овог програма Владе, немају лица која нису запослена на неодређено време.

Са друге стране, без обзира на то да ли су у радном односу и код ког послодавца, ово право је, сасвим оправдано, дато лицима у статусу борца, што значи да лице коме је признат статус борца нпр. током НАТО агресије на СРЈ, 1999. године, и које је у војној служби било тих 78 дана, данас има право на куповину стана из предметног програма. Међутим, од права на куповину станова за припаднике снага безбедности, неоправдано су потпуно изузети професионални војници на служби у Војсци Србије, иако су нпр. у тој служби провели и више од 5, 10 или 15 година.

Усвајањем ове иницијативе и изменом и допуном одредбе члана 3. став 1. тачка 1) Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, на начин како је претходно описано, дискримининација професионалних војника би се прекинула, а ова категорија професионалних припадника војске, би убудуће могла да оствари право на куповину станова под повољним условима намењеним припадницима снага безбедности.

Сматрамо да би се усвајањем ове иницијативе допринело и популаризацији војног позива јер би то за професионалне војнике био један од значајних бенефита и стимулација, али и мотив младима да се у Војсци Србије запосле као професионални војници.