ИНИЦИЈАТИВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЗА УВЕЋАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ЦИВИЛНИМ ЛИЦИМА НА СЛУЖБИ У ВЗ „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“

Војни синдикат Србије је дана 01.08.2019.године упутио Иницијативу Министарству одбране којом се тражи да се отклони дискриминација према цивилним лицима на служби у ВЗ „Мома Станојловић“ и то увећањем коефицијента за 5% чиме би се изједначили са коефицијентом од 25% који имају остала ПВЛ, а имајући у виду да обављају идентичне послове у идентичним радним условима.

inicijativa-vss-povecanje-koeficijenta-cl-u-vz-moma-stanojlovic-1-8-2019-page-001

Илустрација: Политика