УСВОЈЕНА ИНИЦИЈАТИВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА У СЛУЧАЈУ НЕПОСТОЈАЊА ОРГАНИЗОВАНОГ И ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

Овим путем обавештавамо чланство и запослене у Војсци Србије да је Сектор за буџет и финансије у свом тумачењу Правилника о путним и другим трошковима, признао право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са посла, на релацијама где не постоји организован превоз, као и јавни превоз и то у износу од 15 динара по пређеном километру, а до износа који је предвиђен за накнаду одвојеног живота од породице.

Ово тумачање, на жалост, долази у ситуацији када је стање ствари огољено пандемијом Ковид-19 вируса, али даје наду да ће се у будућности  правила и прописи поштовати у изворној форми, а не по слободним тумачењима.

Такође надамо се да ће се коначно решити и накнада путних трошкова у стварном износу, јер по овом питању запослени у систему одбране су дискриминисани у односу на остале запослене у јавном сектору, којима се накнада путних трошкова не лимитира, него исплаћује у стварном износу.

Да подсетимо Војни синдикат Србије је својом иницијативом од Министарства одбране тражио да се у ситуацији ограниченог или онемогућеног превоза регулише наплата путних трошкова и тиме спречи стварање додатних трошкова за долазак и одлазак са посла запослених у систему одбране.