ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ ПОСТАО ДЕО ПОРОДИЦЕ ВОЈНИХ СИНДИКАТА ЕУ

У Риму, 27. и 28. априла, одржава се 127. генерална скупштина кровне организације војних синдиката и удружења Европе- „EUROMIL“, на којој је по први пут активно учешће узео и једини репрезентативни синдикат српских професионалних војника – Војни синдикат Србије.

На конгресу на којем су домаћини биле колеге из италијанске асоцијације војника и полицајаца „ASODIPRO“, учествују представници војних синдиката из 25 држава Европе.

Војни синдикат Србије, представио је свој програм и рад током деценије постојања, нажалост уз чињеницу да је у тој деценији прошао и пролази кроз најтеже облике незаконитих притисака менаџмента Министарства одбране који годинама грубо крши међународне и српске норме из ове области, а синдикат не прихвата као социјалног партнера са којим треба и дужан је да преговара о правима војника и колективном уговору за запослене у оружаним снагама. На овој скупштини „EUROMIL“ Војни синдикат Србије званично је примљен у организацију војних синдиката ЕУ.

Учесници 127. генералне скупштине „EUROMIL“ усвојили су резолуцију која дефинише програм „војник је грађанин у униформи“ који ће надаље промовисати сви војни синдикати Европе, резолуцију о праву војног особља на колективно преговарање и штрајк као и резолуцију подршке италијанским војним удружењима којом се од владе Италије тражи да више не одлаже спровођење одлука Савета Европе и у своје законе коначно имплементира право италијанских војника на синдикално организовање.

Усвојене резолуције као и извештаји о стању синдикалних права војног особља у земљама Европе, биће достављене Савету Европе и европским институцијама које брину о поштовању људских и радничких права и слобода.

(Фото извор ВСС. Слободно медијима за публиковање)