ЗАКОН О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ТАЈНА ЗА ЊЕНЕ ПРИПАДНИКЕ

Иако је Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни синдикат запослених у одбрани, од стране Министарства одбране увераван да ће бити информисан и консултован о изради прописа и изменама закона на којима Министарство буде радило, као и увек до сада право представника запослених да знају какве се измене закона израђују, није испоштовано.


У најмању руку је несхватљиво како Министарство одбране својим актом од 31.03.2023. године, саопштава да ће обавестити Војни синдикат Србије када буде радило на изменама Закона о ВС, а у стварности је Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о ВС, већ у поодмаклој фази.


Војни синдикат Србије дошао је до текста спорног Нацрта Закона, иако га је Министарство одбране крило од репрезентативног синдиката и јавности, а како садржи бројне одредбе које су неуставне и противне међународном праву, репрезентативни Војни синдикат Србије је против истог изјавио приговор Председнику Републике Србије и Команданту Војске Србије, Председници Владе, и са спорним одредбама упознао чланове скупштинског Одбора за уставна питања и законодавство, Одбора за одбрану и унутрашње послове, Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Одбора за европске интергације, а достављен је на знање и националном координатору МОР у Србији, Вененцијанској комисији и ЕУРОМИЛ-у.