ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ ЗАТРАЖИО ДА СЕ ОБЕЗБЕДЕ УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА ДОДЕЉЕНИХ У ЗАКУП ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ

Дана 23.12.2022.године Војни синдикат Србије упутио је представку и молбу министру одбране, за стварање услова за несметано коришћење станова
додељених у закуп запосленима у систему одбране

Текст представке можете прочитати у наставку:

„Део запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, сходно важећим прописима, своје право на стамбено збрињавање решава тако што прихвата доделу неуређених станова у закуп. Реч је о становима који су у тренутку доделе неусловни за живот где су потребна значајна улагања сопствених средства коринсика и који су обично мањи од структуре која корисницима по прописима припада.

Након закључења Уговора о закупу и извршења примопредаје, те улажења у посед, запослени којима су станови додељени, суочавају се са проблемом који им онемогућава несметано становање и коришћење додељених станова. Наиме, због дугова лица претходних закупаца и Министарства одбране према снабдевачу електричноим енергијом и осталим јавним предузећима, у већини додељених станова је искључена струја или су у току судски
спорови по тужбама овог и других јавно комуналних предузећа. Садашњи закупци нису у могућности да закључе нове уговоре о пружању услуга са дистрибутерима електричне енергије и другим јавно комуналним предузећима, јер су условљени измирењем дуговања претходних корисника, што никако није њихова обавеза. Уколико пристану да дугове исплате самостално, принуђени су да подносе тужбе за накнаду штете против Министарства
одбране, јер их Министарство одбране не прихвата као своје иако за исплату дела дуговања има обавезу по основу члана 171. става 1. Закона о Војсци Србије. Бројни судски спорови нових закупаца против Министрства одбране по овом питању су покренути и поступци су у току.


Поред тога, ЈП ЕПС, уцењује систем одбране и врши незакониту изнуду условљавањем плаћања дугова трећих лица (ранијих закупаца), чак и када не постоји обавеза Министарства одбране. Овакав однос ЈП ЕПС је неуставан, незаконит и монополистички, а њиме се наносе милионске штете систему одбране јер велики број пословних и стамбених простора чији је корисник Министарство одбране или не може да буде издат новим закупцима управо из тог разлога што се они условљавају исплатом дугова које су начинила нека трећа лица или се нови закупци којима је простор додељен онемогућавају да користе додељене станове иако за то уредно плаћају закупнину.

Пре него се обратимо Влади Републике Србије, обраћамо се Вама лично и предлажемо да што је пре предузмете мере да орган Министарства одбране и то Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру као надлежан за ово питање и добро упознат с постојећим проблемом, а по коме ништа не предузима, изврши измирење сопствених дугова и да у сарадњи са Министарством рударства и енергетике, пронађе начин да спречи наведене
злоупотребе и омогући новим корисницима несметано и редовно снабдевање електричном енергијом у складу са законом и нормама цивилизованог друштва или да обустави доделу у закуп оваквих станова све док исти не буду ослобођени свих дуговања, јер се оваквим поступцима чини штета новим закупцима али и систему одбране. До тада овај ће синдикaт наставити да пружа бесплатну правну помоћ свим својим члановима који се суочавају са
оваквим проблемом.“