ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О РАДНИМ МЕСТИМА

Дана 23.12.2022.године Војни синдикат Србије је обавештен од стране Министарства одбране да су се створили услови за измене и допуне Правилника о радним местима, односно пословима на којима се припадницима Војске Србије стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, како је Војни синдикат Србије предлагао у досадашњим иницијативама.