Иницијатива за унапређење положаја професионаних припадника Војске Србије на служби у јединицама за обезбеђење безбедносно најосетљивијих објеката.

Дана 01.марта 2021.године Војни синдикат Србије је упутио иницијативу Министарству одбране у којој предлаже измене и допуне важећег Правилника о пословима, радним и формацијским местима у Војсци Србије и Министарству одбране на којима се врши специфична војна служба и служба под отежаним условима.

Неопходно је Правилник допунити новом одредбом која гласи: „Службу под отежаним условима на пословима у јединицама за обезбеђење безбедносно најосетљивијих објеката Војске Србије, врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање тих послова.“.

У прегледу радних односно формацијских места који је саставни део Правилника, предлажена је допуна која ће ближе дефинисати која лица остварују права по основу вршења предметне службе у јединицама за обезбеђење безбедносно најосетљивијих објеката и објеката од посебне намене Војске Србије, и да то буду: “Командир одељења у јединицама за обезбеђење објеката“ и „чувар у јединицама за обезбеђење објеката“.

Дужности у чуварској служби су формацијске, а припадници који су постављени на те дужности ову службу врше 365 дана у години сменским радом. Чувари и командири чуварских одељења су и директни извршиоци ових задатака. Лица која раде на овим формацијским местима углавном су смештена у објекте који нису зидани где су лети изложени великим температурама, а зими хладноћи са условима за обављање физиолошких потреба и хигијене који су теренски.

Припадници ових јединица не уживају апсолутно ниједну привилегију, а извршавају задатке од посебног значаја јер обезбеђују објекте од посебне намене (безбедносно осетљиве објекте) у свим временским условима и ноћу. Раде у стресним условима јер је људство које обавља те послове у непрестаном борбеном ангажовању и изложено је екстремном психофизичком напрезању и правовременом и брзом поступању у случају било каквог угрожавања објекта или људства које обезбеђује, као и своје безбедности. Наоружани су ватреним оружјем, имају право употребе убојите силе, а дужност у 12 сати смене већином обављају напољу.

Колико је рад ноћу напоран описано је чак и у дневном лист ПОЛИТИКА дана 22.07.2019 године под насловом „Ноћни рад мења метаболизам човека“, где је изјаву дао и декан медицинског факултета ВМА професор др Тихомир В. Илић.

Опште је познато да војни објекти могу бити предмет интересовања криминалних структура и терористичких организација, што самим тим доприноси чињеници да је чуварска служба посебан задатак и да га као таквог тако треба и третирати.

Такође неопходно је да ово право припадне и лице које није постављено на наведеним формацијским местима а фактички обавља идентичан посао.

У пракси се много пута показало да се због непопуњености ФМ, лица одређених специјалности као и друга лица, ангажују на различитим пословима ван својих радних односно формацијских места и по неколико месеци, па би било логично да уколико су та лица ангажована привремено на пословима на којима се служба врши под отежаним условима, по том основу могу да остваре и одређене бенефите, за време док те послове фактички врше.

На начин који смо предложили, лице која фактички обавља одређене послове, а који се налазе на списку послова који се врше под отежаним условима, могли би решењем да имају признато право на одређене бенефите за сво време док те послове обављају.

Иницијативу у целости можете прочитати на следећем линку: