Иницијатива за исплату накнаде превоза за долазак на рад и одлазак са рада у висини стварних трошкова путовања

Дана 11.фебруара 2021.године, Војни синдикат Србије је упутио министру одбране, иницијативу за измене Правилника о накнади путних и других трошкова у Војсци Србије у којој предлаже да се одредбе правилника ускладе са законом и убудуће трошкови превоза за долазак и одлазак са рада припадницима ВС плаћају у висини стварних трошкова путовања до посла и са посла, а не до износа који је послодавац ограничио правилником.