Иницијатива за измене и допуне Правилника о пословима, радним и формацијским местима у Војсци Србије и Министарству одбране на којима се врши специфична војна служба и служба под отежаним условима

Војни синдикат Србије је дана 11.фебруара упутио иницијативу министру одбране у којој тражи да се отклони дискриминација појединих лица која чињенично обављају специфичну војну служби и службу под отежаним условима, али по том основу не остварују одређена права и бенефите из радног односа јер прописи које доноси послодавац – министар одбране, не препознају њихов рад-службу као специфичну и службу која се обавља под отежаним условима.

Овом приликом Војни синдикат Србије је предложио министру одбране да формира радну групу у чијем ће саставу бити и представници Војног синдиката Србије, а која ће израдити предлог за измене и допуне Правилника о пословима, радним и формацијским местима у Војсци Србије и Министарству одбране на којима се врши специфична војна служба и служба под отежаним условима , на основу чега ће се на што ефикаснији и правичнији начин обухватити сва радна-формацијска места на којима се врши специфична војна служба и служба под отежаним условима и јасно прописати права која из такве службе произилазе.

Да су измене и допуне наведеног правилника неопходне и оправдане показује и пример нашег колеге на служби у ВП 2977 Београд који је постављен на радно место руковаоца у наставном сервису. На том радном месту, он скоро свакодневно манипулише средствима опасним по здравље и живот, која спадају у групу убојних и експлозивних средстава и чињенично стање јасно доказује да он неспорно врши службу под отежаним условима јер су му задравље и живот свакодневно угрожени. Са друге стране, његово радно место није препознато Правилником, односно не налази се на списку радних места на којима се врши специфична војна служба и служба под отежаним условима, из ког разлога је ускраћен за права из радног односа која из такве службе произилазе. Оваквих примера је на жалост много.