ЗАХТЕВ ЗА ПОНОВНО РАЗМАТРАЊЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦА СА ДЕЦОМ

У октобру 2018. године, Војни синдикат Србије, са пуним поверењем Ани Брнабић, премијеру, упутио је Иницијативу којом је позива да спречи незаконитости у поступању у вези са актом Управе за буџет Сектора за Буџет и финансије Министарства одбране Републике Србије Број 840-1 од 29. јуна 2018. године, којим су обавештене јединице Војске Србије да су у вези са обрачуном и исплатом плате професионалним војним лицима којa се налазе на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета обавезне да примењују одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом, а не члан 42. став. 1. Правилника о платама професионалних припадника Војске Србије.

Премијера смо уз детаљно образложење упозорили да је доносилац Правилника о платама професионалних припадника Војске Србије министар одбране Републике Србије уз сагласност Владе Репуплике Србије те да се ова одредба наведеног Правилника не може стављати ван снаге актом Управе за буџет, већ искључиво Изменама и допунама правилника и да је овакво поступање органа власти незабележени преседан у праву. Премијера смо због специфичности и тежине посла којим се баве професионална војна лица, а знајући какве ће то последице имати на већ нарушен материјални положај ове категорије лица, позвали да спречи примену Закона о финансијској подршци породици са децом, на професионална војна лица.

Као што смо у пракси навикли и по питању ове иницијативе премијер je није прихватио у делу у комe се позива да спречи примену Закона о финансијској подршци породици са децом на професионална војна лица, већ је  преко ноћи“ а после упозорења Војног синдиката Србије донет  Правилник о изменама и допунама правилника о платама професионалних припадника Војске Србије, којим је измењен члан 42. Правилника о платама професионалних припадника Војске Србије, који је ступио на снагу 02.11.2018. године, а који има повратно дејство, па његова примена заправо креће  ретроактивно од септембра 2018. године.

Последњих дана овом синдикату јавио се велики број чланова који су одсутни са рада због породиљског одсуства и неге детета, а који су потврдили оно на шта је Војни синдикат Србије раније указивао: накнаде које им се исплаћују просечно су од 5.000,00 до 7.000,00 динара мање од зараде коју би остварили да нису одсутни са рада, последње уплаћене накнаде су за месец октобар 2018. године, кредити су доспели на наплату, позиване су да дозвољен минус измире у целости јер намају промет по рачуну,рачуни у банкама блокирани, а њихова егзистенција као и егзистенција чланова њихових породица угрожена.

Овом приликом Војни синдикат Србије поставља питање премијеру и министру одбране да ли оваква ситуација представља активну борбу за наталитет којом су се на све стране хвалили, односно да ли је настала ситуација резултат дуго најављиваног укључивања Министарства одбране Републике Србије у активну борбу за повећање наталитета, те стимулисања рађања? Да ли оне које равноправно са својим колегама врше службу под отежаним условима и специфичну војну службу заслужују овакав сраман третман државе и њених органа?

Упознајемо јавност да су професионална војна лица у низу пласираних обећања власти почевши од обећања о исплати регреса и топлог оброка, повећању износа накнада за рад на терену, изградњи јефтиних станова, бесплатним вантелесним оплодњама, потписивању колективног уговора, још једном само овај пут на најнижи могући начин, преварена.

Апелујемо на премијера , али и министра одбране да још једном размотре примену Закона о финансијској подршци породици са децом на професионална војна лица, али и да у будуће ништа више не обећавају јер су у пракси потврдили ону народна пословицу „где ти много обећавају малу торбу понеси“.