УКИДА СЕ НАКНАДА ЗА ТРАЈНО РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ НАСТАВЉА ДА УМАЊУЈЕ ПРАВА ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ

Војни синдикат Србије, обратио се Министарству одбране захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, у којем је између осталог тражено да Министарство одбране да информацију о томе да ли припрема измене и допуне прописа услед којих припадници Војске Србије, убудућене неће моћи да остваре право на накнаду трошкова у вези са решавањем стамбеног питања.

Из одговора Министарства одбране, бр 1623 из децембра 2019. године, који је потписао државни секретар Бојан Јоцић, закључује се да је Министарство одбране покренуло процедуру за измене и допуне Правилника о накнади путних и других трошкова и других приања у Војсци Србије, ради усаглашавања са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности и Законом о порезу на доходак грађана, и да ће припадници Војске Србије убудуће имати исте услове приликом решавања стамбеног питања као и остали припадници снага безбедности, који немају право на накнаду трошкова у вези са решавањем стамбеног питања. Из наведеног је јасно да ће накнада за трајно решавање стамбеног питања, коју су до сада остваривали запослени у Војсци Србије и која је била веома популаран начин трајног решавања стамбеног питања из кредита банака, бити укинута.

Данас је свима у Војсци Србије, више него јасно да актуелни менаџмент Министарства одбране не ради на унапређењу статуса припадника Војске Србије коју је у последње четири године напустило више од 5000 професионалаца, као и зашто Министарство одбране констатно игнорише своју законску и уговорену обавезу да о изменама прописа обавештава представнике Војног синдиката Србије, најбројнијег и јединог репрезентативног синдиката запослених у Војсци Србије.

Ради планирања даљих активности Војног синдиката Србије, у борби за бољи положај и права припадника војске, у наредних месец дана, преко странице нашег синдиката на друштвеној мрежи “Facebook“  спровешћемо више дневних анкета, како би смо најбоље сагледали шта су приоритетне потребе запослених у Војсци Србије и како они виде свој статус и положај.

Позивамо све запослене у Војсци Србије да узму активно учешће у овој анкети.