КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ПОВОДОМ ПОНОВНОГ ОТКАЗА СА РАДА, ИЗРЕЧЕНОГ ПРЕДСЕДНИКУ ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Обавештавамо јавност, да је начелник Генералштава Војске Србије, генерал Милан Мојсиловић, дана 26. јула 2023. године, на дан када је Војни синдикат Србије објавио отворено писмо Председнику Републике Србије, донео акт којим је поново, као и 2018. године, у својству другостепеног управног органа послодавца, изрекао отказ са рада председнику Војног синдиката Србије. Овај акт, генерал Мојсиловић, донео је у поступку по жалби председника Војног синдиката Србије Новице Антића, изјављеној против наредбе о његовом престанку службе у војсци, коју је 16. јуна 2023. године, донео командант Копнене војске, генерал потпуковник Милосав Симовић. Акта којима су ова два генерала и 2018. године, такође изрекли отказ са рада председнику Војног синдиката Србије, оглашена су у фебруару ове године, незаконитим од стране Управног суда, а они су сада, у истом том управном предмету, поново донели одлуку да председнику јединог репрезентативног синдиката у одбрани – Војног синдиката Србије, изрекну отказ са рада извршавајући акт Војног дисциплинског суда из 2018. године, којом је кажњен одузимањем чина и службе у војсци. Управна акта којима су ова два генерала изрекла отказ са рада председнику Војног синдиката Србије, незаконита су јер су донета грубим кршењем одредаба члана 160. Закона о Војсци Србије, којима је прописано да се дисциплинска казна не може извршити ако од правноснажности одлуке Војног дисциплинског суда протекне једна година, а да тзв. ,,апсолутна застарелост“ наступа протеком две године. Дакле, потпуно је јасно да управни акт који је још 2018. године постао извршан, и којим је тада одузет чин председнику Војног синдиката Србије, сада после скоро пет година, не може поново да се изврши.Више је него јасно да разлози за овакву одлуку леже у личном непријатељству и нетрпељивости појединаца из ,,војног врха“ према највећем и једином репрезентативном синдикату у одбрани.

Када то кажемо првенствено мислимо на генерале Ђуру Јованића и Милана Мојсиловића. Овим нецивилизацијским чином челни људи система одбране не марећи за штету коју чине угледу Србије у јавности и међународној заједници, својим личним примером, свима су послали поруку да је њима допуштено да некажњено на најгрубљи начин крше Устав, законе и прописе на којима почива војна организација и да ће свако ко се усуди да укаже на лоше стање у Војсци Србије, или ко узбуњивањем јавности указује на угрожавање безбедности на раду, злоупотребе и криминал у систему одбране, проћи као представници Војног синдиката Србије.

Зато сада јавно питамо, да ли је неопростиви грех Војног синдиката Србије, то што од 2015. године тражи колективни уговор за запослене у војсци, или што тражи да им се плаћа топли оброк и регрес, да имају нове униформе и обућу, адекватну заштиту и безбедност на раду и да траде у границама законом прописаног радног времена.. Или нам је замерено што смо питали: Како је могуће да сада директор ВБА, Ђуро Јованић, буде унапређен три пута за четири године, а укупно пет пута ванредно? Како је исти тај човек постао шеф службе за коју није могао да положи психо-тестове, без дана радног стажа у тој служби и без иједног сертификата за рад у тој служби? Је ли проблем то што смо питали ко је пустио Бјеливука и криминалце у касарну и дао му оружје да тренирају гађање, или је можда већи проблем што питамо ко је одговоран за смрт нашег колеге и члана Дејана Стојковића на Пештеру 2021? Да ли је грех што смо тражили да се припадници војске не присиљавају на вакцинацију препорученом Ковид вакцином у фази клиничког испитивања и да се поштује њихов телесни и психички интегритет како то гарантује Устав, или је заправо већи проблем то што смо у наређењу Нечелника Генералштаба о присилној вакцинацији препознали елементе кривичног дела и то пријавили надлежном тужиоцу? Више је него очигледно да је дошло време за освету и одмазду проптив оних који су у име припадника ВС све ово и много тога другог питали.

Са пуним правом се питамо, за чије интересе раде директор ВБА и начелник Генералштаба Војске Србија, ако им је Војни синдикат Србије највећи напријатељ? Одговорно тврдимо да за интересе Војске Србије и државе Србије не раде! То су више пута показали и доказали својим поступцима и злоупотребама у служби. Ово може да потврди сваки припадник ВБА и Војске Србије!Јавности посебно указујемо на то, да је Војни синдикат Србије, пуноправан члан ,,кровне организације“ војних синдиката и удружења Европске уније – ЕУРОМИЛ, од које смо у овом случају затражили заштиту и хитну реакцију. Председник ЕУРОМИЛ-а, је покренуо поступак заштите права представника Војног синдиката Србије, а о поновном случају одмазде према председнику Војног синдиката Србије, ЕУРОМИЛ, ће обавестити надлежне институције ЕУ и затражити њихову хитну реакцију. Такође Војни синдикат Србије, пунораван је члан европске конфедерације синдиката у јавном сектору ..EPSU“ и светске конфедерације синдиката јавних служби ,,PSI“, па ови притисци на Војни синдикат Србије, у том смислу представљају притиске на европски и светски синдикални покрет, што је недопустиво за државу која тежи чланству у ЕУ и која је члан Уједињених нација и Међународне организације рада и која је у смислу поштовања људских и радничких права и слобода под њиховим мониторингом.Република Србија ратификовала је конвенције МОР бр. 87 о синдикалним слободама и заштити синдикалних права, бр. 98 о примени принципа права организовања и колективног преговарња и бр. 135 о представницима радника, као и Европску социјалну повељу, а права војног особља ограничила је само у погледу штрајка. Парламент Савета Европе, којег је Србија члан, издала је 2006. године, препоруку број 1742, којом упућује све државе чланице Савета Европе, на то да је војник грађанин у униформи и да се војницима мора обезбедити поштовање основних људских права и слобода као и осталим грађанима. На синдикално организовање у Војсци Србије, примењују се наведени међународни уговори и општи прописи о раду, где се у члану 188. Закона о раду, забрањује послодавцу да запосленом због чланства у синдикату и учешћа у синдикалним активностима, изрекне отказ са рада.Генерали Мојсиловић и Симовић, били су упозорени да у овом случају крше законе и међународне конвенције, али су ипак свесни да то чине, донели одлуку да председнику Војног синдиката Србије, изрекну отказ из војне службе, вршећи притисак на потчињене правнике у својим правним службама да како знају образложе такве њихове одлуке како би оне изгледале законите и ако је и лаицима јасно да оне то нису. Да је ово тачно, доказује се и чињеницом да правници који су састављали ова скандалозна управна акта, на иста нису уписали личне податке о уређивачима и ако су то обавезни елементи војних аката. Оваквим својим поступањем, генерали Симовић и Мојсиловић, свесни својих дела и њихове забрањености, дакле са потпуним умишљајем, извршили су радњу кривичног дела ,,злоупотреба службеног положаја“ из члана 359. КЗ РС са више него очигледном намером да председнику Војног синдиката Србије и Војном синдикату Србије, нанесу штету, све то у продуженом трајању, понављајући кривично дело у стицају са кривичним делима ,,спречавање политичког, синдикалног и другог удруживања и деловања“ из члана 152. став 2 КЗ РС, кривичног дела ,,расна и друга дискриминација“ из члана 387. КЗ РС и кривичног дела ,,злостављање потчињеног и млађег“ из члана 406. КЗ РС.Недопустиво је да данас у 2023. години, у Европи, највише старешине војске на овако груб начин крше права својих потчињених која гарантују Устав, потврђени међународни уговори и закони. Оваквим својим поступком они су срушили свој углед и ауторитет код припадника Војске Србије. Због тога, овом приликом тражимо од свих савесних државника и народних посланика у Србији, да се одмах оформи независна државна комисија која ће испитати све злоупотребе и криминал који врше појединци на важним положајима у систему одбране. Од Председника Републике Србије, и команданта Војске Србије из члана 17. Закона о Војсци Србије, у циљу заштите уставног поретка Републике Србије и права професионалних припадника Војске Србије, захтевамо да против генерала Милана Мојсиловића и генерал – потпуковника Милосава Симовића, покрене дисциплински поступак због учињених дисциплинских преступа члана 149. став 1. тачка 5); 10); 12); 26) и 32) Закона о Војсци Србије, који се односе на злоупотребу службеног положаја, кршење права и злостављање потчињених.Од министра одбране, као законског представника послодавца професионалним припадницима Војске Србије, захтевамо, да у потпуности изврши своју законску обавезу и заштити од злостављања на раду председника Војног синдиката Србије. Подсећамо министра одбране да он надзире рад органа управе у систему одбране, те да му је непосредно потчињен Инспекторат одбране који у Војсци Србије врши надлежности и послове управне инспекције и инспекције рада. Стога је неспорно да министар одбране, ако има вољу, има и могућност, да по основу службеног надзора поништи незаконита акта о отказу са рада председнику синдиката и да надаље обезбеди да се у војсци поштују права професионалних припадника Војске Србије, укључујући и њихово право на несметано синдикално организовање без задирања у независност синдиката. Уколико министар одбране ништа не предузме по овом питању, биће јасно да и он учествује у описаним незаконитим и криминалним радњама.Подсећамо министра одбране и све руководиоце у Министарству одбране и Војсци Србије, да је решењем министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 110-00-710/2016-02 од 29. марта 2021. године, Војном синдикату Србије, утврђена репрезентативност у делатности одбране на територији Р. Србије, што значи да је у законитом поступку утврђено да је између осталог независтан од државних органа и послодавца. Сваки синдикат па и Војни синдикат Србије, је самостално и независно правно лице, а његов председник је законски заступник тог правног лица. Из наведених разлога је јасно да сваки покушај утицаја и цензурисања тога шта ће Војни синдикат Србије, износити у јавности, не може да буде предмет одлука било код државног органа или појединца који представља државу, па тако ни генерала Мојсиловић и Симовића, колико год им се не свиђало то што синдикат артикулише у јавности. Зато овом приликом и њих саме позивамо да незаконита акта која су у том циљу донели, одмах пониште и ставе ван правног промета, а тако и добровољно одустану од кривичних дела која су починили.Уколико у року одређеном за подношење управне тужбе, министар одбране, односно његови инспекцијски органи, као и генерали Мојсиловић и Симовић, не пониште управна акта којима председнику Војног синдиката Србије, поново изричу отказ са рада, за све што ће у наредном периоду уследити, биће одговорни искључиво они сами, укључујући подношење кривичних пријава и тужби против одговорних и све друго што ће бити предузето у заштити права професионалних припадника војске и Војног синдиката Србије, како у земљи тако и на међународном нивоу.Овај, супротан кодексу војничке и официрске части, срамни, нецивилизацијски и антиевропски чин правног и сваког другог насиља извршен од највиших официра наше војске, никако неће ослабити најбројнији и једини репрезентативни синдикат запослених у одбрани – Војни синдикат Србије. Напротив, пробудиће у нама свима добро познати српски инат и бићемо још одлучнији у својој борби за права српских војника и јачу Војску Србије. Сваки професионални припадник наше војске, зна да је Војни синдикат Србије, данас једина светла тачка одбране достојанства и права српских војника и да је у тој борби поднео и издржао највеће жртве. Управо зато, Војни синдикат Србије ужива поверење готово сваког другог професионалног припадника Војске Србије. Поносни смо на част и храброст припадника наше војскеа који су чланови Војног синдиката Србије, а овом приликом им обећавамо да од борбе за њихов бољи материјални и социјални положај, њихова права, права њихових породица и јаку Војску Србије, нећемо одустати ни по коју цену. Живела Србија, живела Војска Србије

Желимо да се захвалимо свим синдикатима из Европе и Србије који су нам дали подршку и који су осудили поновно изрицање отказа председнику јединог репрезентативног синдиката српских војника – Војног синдиката Србије.

Писма подршке ВСС и осуду овог антицивилизацијског поступка Генералштава Војске Србије, упутили су: ,,EUROMIL“, ,,EPSU“, ,,PSI“, Синдикат одбране и безбедности Македоније, Синдикат Министарства за одбрану Словеније, Независни синдикат просветних радника Војводине, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Синдикат правосуђа Србије, бројна ветеранска удружења из Србије и Српске.Сада ћемо вам емитовати видео поруку председника Синдиката одбране и безбедности Македоније, господина Ристе Ајтова. Професионални припадници Армије Македоније, имају синдикат у војсци више од 20 година, а са ВСС и Синдикатом Министарства за одбрану Словеније имају братску сарадњу и заједно су чланови ,,EPSU“.Обраћање присутних представника синдиката који су подржали ВСС: Радица Илић, председница Синдиката медицинских сестара и техничара СрбијеЈован Тамбурић, предсеник Удружења синдиката пензионисаних војних лица СрбијеДушан Кокот, председник Независног синдиката просветних радника Војводине Митар Крстић, адвокат из Ниша

Користимо прилику да јавно затражимо од начелника Генералштаба Војске Србије, команданта Копнене војске и директора ВБА, као јавних личности на високим војним дужностима, да пруже информације од јавног значаја по следећим питањима:

Питања од јавног значаја за начелника Генералштаба ВС, генерала Милана Мојсиловића

Да ли је истина да ми је актуелни директор ВБА, генерал – мајор Ђуро Јованић, обећао да ће му, уколико поново реализује отказ предсенику Војног синдиката Србије, члана породице којег је претходно запослио у тој агенцији, превести у статус официра, јер је сад у статусу цивилног лица на служби у тој агенцији.

Да ли је истина, да му је актуелни директор ВБА, генерал – мајор Ђуро Јованић, дао гаранције да неће бити кривично гоњен ако поново изрекне отказ из војне службе председнику Војног синдиката Србије, и да не брине за кривичне пријаве јер својим положајем има велики утицај на Републичког тужиоца Загорку Доловац?

Питања од јавног значаја за команданта КоВ, генерал – потпуковника Милосава Симовића

Да ли је истина, да му је актуелни директор ВБА, генерал – мајор Ђуро Јованић, обећао да ће својим утицајем код Председника Републике, обезбедити указ којим ће му се служба у Војсци Србије, прподужити за још две године, у новембру ове године, када му војна служба престаје по сили закона са правом на пензију, а све то ако поново реализује отказ из војне службе председнику Војног синдиката Србије?

Питања од јавног значаја за директора ВБА генерал – мајора Ђуру Јованића

Коју количину новца и ресурса је Војнобезбедносна агенција утрошила од 2017. године до данас на тајно праћење чланова и представника Војног синдиката Србије, као и на покушаје продора у ову синдикалну организацију?

Ко је и са којим правним основом дао налог за примену мера тајног праћења, снимања и обраде Војног синдиката Србије, његових чланова и представника?Који су резултати рада ВБА по основу деловања према Војном синдикату Србије?

Наведена питања биће достављена Министарству одбране у форми захтева за достављање информације од јавног значаја.