ИНИЦИЈАТИВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЗА НЕЛИНЕАРНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

У циљу праведније расподеле средстава опредељених за повећање зарада запослених у систему одбране, дана 20.09.2019.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране Иницијативу следеће садржине:

Министру одбране,

Поштовани, позивамо вас да пре најављеног повећања плата у јавном сектору, размотрите могућност нелинеарног повећања плата запосленима у Војсци Србије, на тај начин што би опредељена новчана средства за повећање плата распоредили тако да официри од чина мајора, као и државни службеници од звања самостални саветник, добију повећање плате од 5%, а остали у висини 10% од тренутно важеће основице за обрачун плата у Војсци Србије.

Мишљења смо да најављено повећање плата запосленима у Војсци Србије од 9%, другачијом прерасподелом средстава, може да постигне позитивнији ефекат од линеарног повећања, имајући у виду да су тренутне разлике у примањима запослених у Војсци Србије нереално велике и несразмерне, што ствара велико незадовољство код већине припадника Војске Србије.

Свакако је нормално и природно да постоје разлике у платама различитих категорија запослених, у свакој војсци па и у Војсци Србије, али исто тако није нормално и прихватљиво да нпр. официр чина потпуковник, или пуковник, прима скоро две плате капетана или више од две плате подофицира, или три плате војника и цивилног лица на служби у ВС, а да сада та разлика са најављеним повећањем од 9% поново постане већа. Према тренутном стању они са највећим примањима и најмање егзистенцијално угрожени, добиће највећу повишицу плате, што морате признати обесмишљава циљ и ефекте саме повишице плате.

Имајући у виду да је доношење правилника којим се уређују плате у Војсци Србије, у надлежности министра одбране, позивамо вас да изменом или допуном тог правилника или неким другим одговарајућим актом као што је нпр. одлука, извршите рационалнију расподелу предстојеће повишице плате и да размотрите могућност повећања плата на начин на који смо то овде предложили. У вези са наведеним стојимо вам на располагању и на ту тему предлажемо да са нама, представницима најбројнијег и јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије, одржите састанак.

Такође сматрамо да је овај начин повећања зарада могућ, а у то нас је уверила чињеница да ће запосленима у здравству управо на овај начин бити повећана плата. Како је најављено у медијима, доктори у цивилном здравству добиће повишицу од 10%, док ће медицински техничари имати 15% веће плате.

На начин који смо овде предложили, смањиће се велике разлике у платама запослених у Војсци Србије, и постићи социјални мир и веће задовољство код оних који су стуб војске и чине њен највећи део. Сматрамо да овако велике разлике у примањима не смеју да постоје и да оне на релацији пуковник-заставник не би смеле да прелазе износ од једне половине плате.

Надамо се да ћете уважити овај наш предлог и молимо да о вашој одлуци по овој иницијативи будемо обавештени.

inicijativa-mo-za-pravedniju-raspodelu-povisice-plate-20-9-2019-page-001
inicijativa-mo-za-pravedniju-raspodelu-povisice-plate-20-9-2019-page-002