КРИТИКА ЛОШЕГ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Војни синдикат Србије упућује оштру критику Управи за кадрове Министарства одбране.

Поред очигледног незнања надлежних проистеклог из нестручности, посебно указујемо на небригу за запослене у Војсци Србије.

У управљању људским ресурсима битна су два момента: социјално-економски и обезбеђење услова рада.

Није тајна да су зараде запослених у Војсци Србије и даље испод законом прописаног минимума. У овом случају сматрамо да је у ситуацији када привреда узима замах нелогично и неделотворно да су зараде запослених у Војсци Србије мање него запослених у привреди, поготово узимајући у обзир природу посла и одговорност која из ње проистиче.

Други фактор су свакако и услови рада, где је такође евидентно да и поред жестоке медијске кампање у приказивању побољшања услова рада, нема битног помака. Запослени и даље оскудевају са униформом, службу обављају у неадекватним смештајним просторима, оскудева се и у војног опреми и општим средствима за рад.

Аларматно је да се услед лошег управљања људским ресурсима развија незадовољство које у последње време узрокује повећан број самоубистава и покушаја самоубиства. Такође све ово се пресликава и на породице запослених те је повећан број развода бракова услед повећане одсутности запослених и немогућности да редовним радом обезбеде средства за живот својих породица. Поред свега наведеног и даље је присутан тренд одлива кадра.

Овом приликом још једном позивамо надлежне да се изврши оспособљавање кадра запосленог на пословима управљања људским ресурсима и да се спречи урушавање Војске Србије одливом кадра услед незадовољства запослених и немогућности да службом у војци обезбеде елементарну егзистенцију за себе и своје породице.

За почетак јесени најављен је и почетак преговарања за склапање Посебног Колективног Уговора чиме би се отклониле мањкавости у постојећим законским регулативама и успоставио систем контроле спровођења позитивних прописа, што би трајно допринело побољшању социјално-економског и радно-правног статуса запослених у Војсци Србије и Министарству одбране.