НАЦРТ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

Министарство одбране обавестило је репрезентативни Војни синдикат Србије, да је припремило Нацрт Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника и да се у вези са овим нацртом закона од 12. маја 2021. године, спроводи јавна расправа.  

Војни синдикат Србије узеће активно учешће у јавној расправи у вези са нацртом предметног закона и Министарству одбране доставити своје сугестије, предлоге и евентуалне примедбе.  

Овом приликом, позивамо чланове Војног синдиката Србије и сва друга лица која показују интересовање за текст предметног закона да Војном синдикату Србије, до 21. маја на мејл адресу: sekretarijat@vojnisindikatsrbije.rs доставе своје предлоге, примедбе, мишљења и сугестије.  

Текст Нацрта Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника можете видети овде: