КАКАВ ЗАКОН ДОБИЈАЈУ ВЕТЕРАНИ

Министарство  за рад запошљавање, борачка и социјална питања , одржало је до сада девет јавних расправа  о нацрту   Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица. На јавним расправама се чуло од стране предлагача да је министарство ограничено буџетом  те да би након две године примене изменама и допунама покушали да побољшају закон. Најчешће критике које су се до сада чуле су  да борачки додатак не треба да добију само борци који су социјални случајеви већ да борачки додатак треба да добију сви који остваре статус борца а да инвалид треба да добије и борачки додатак инвалиднину. Такође су изношене и примедбе на категоризацију бораца као и поједине чланове закона који су у супротности са тренутно важећим законима а нарочито са Законом о управном поступку. Било је речи и о потреби вођења централне евиденције корисника као и о могућностима да локалне самоуправе дају одређене бенефите борачкој популацији. Поменут је и предлог да се свим борцима обезбеди лечење у војним установама, легитимације, униформе као и да се пропише да ће сваки борац имати право на војну почаст и да треба одредити дан ветерана , у вези чега су углавном сви говорници били сложни да тај дан буде 28. јуна када се празнује и Видовдан. Један од најчешће поменутих предлога је да се ПТСП не ограничава а било је и предлога да сви инвалиди добију националну пензију. Констатовано је и да се намеће потреба формирања посебног  министарства које би се бавило питањима бораца.

Поједини представници борачке популације су били присутни на свим јавним расправама као што су Миодраг Мокан и Ненад Станић, до сада је на свим јавним расправама као активни учесник био и представник Војног синдиката Србије Дејан Павловић.

Општи утисак је да је закон веома лош и да се најмање бави питањима бораца. До сада није протекла ни једна јавна расправа на којој је било похвала на рачун закона. Супротно овоме у медијима закон представља у изузетно позитивном светлу и сугерише да ће он коначно регулисати права бораца.

По представљеном нацрту и атмосфери са јавних расправа недвосмислено се уочавају бројни пропусти и недостаци регулативе по најбитнијим питањима за ветеране.

Због активног учешћа Војног синдиката Србије на јавним расправама уследио је позив државног секретара Ненада Нерића и самосталног саветника министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања Саше Дујовића, те је одржан састанак са представницима Војног синдиката Србије у просторијама министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Овом приликом изнете су примедбе на текст нацрта закона.

На крају састанка је договорено да ће ВСС доставити писане предлоге за измену нацрта закона до 03.06.2019. године и да ће у наредном периоду уследити још састанака у циљу израде задовољавајућег закона.

Војни синдикат Србије ће и у будуће активно учествовати у изради свих прописа који се тичу чланова ВСС

Овом приликом позивамо све чланове ВСС који су учесници борбених дејстава, као и ветеране уопште, да прочитају нацрт закона који се налази на сајту министарства  за рад запошљавање, борачка и социјална питања и да уколико имају примедби на исти своје предлоге доставе ВСС.

До краја су остале још три планиране јавне расправе.

1
2
3
4
5