ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ, ПРВИ ПУТ НА САСТАНКУ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СИНДИКАТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ ЕУ (EPSU)

Mора се наћи начин да синдикати активно учествују у контроли задуживања државе код ММФ и сличних кредитора, као и контроли средстава која се добију путем тог задуживања, јер се то директно одражава на положај запослених у јавном сектору и основна људска права!

Ово је заједнички закључак са састанка синдиката који је организовао ЕПСУ, највећа синдикална конфедерација у Европској унији.

Директан резултат не транспарентности задуживања јесте стање ствари данас када је запосленима у јавном сектору већ неколико година уведена рестрикција плате, да војска нема минималну плату коју гарантује закон, као ни регрес, топли оброк и друге принадлежности иако ове године Министарство одбране има највећи буџет у последњих неколико година.

А колико је транспарентност и јавна контрола утрошка буџетских средстава и новца добијеног из кредита ММФ важна говори и чињеница да је неуставним умањењем пензија држава до сад одузела 700 милиона еура из пензионог фонда, иако је то имовина пензионера, а не новчана средства државе.

На овом састанку војни синдикати Србије, Македоније, Словеније затражили су именовање својих представника у грани одбране у руководству ЕПСУ.

Састанку је присуствовао и министар рада Зоран Ђорђевић, коме је изнет став да синдикати у будућности морају бити укључени у доношење одлука о задуживању државе и грађана код страних кредитора посебно имајући у виду да задуженост држава региона данас износи око 53% укупног БДП.

Посебно је скренута пажња на недовољан број колективних уговора из надлежности Владе Републике Србије, те да није препознат значај посебних КУ и да се то у будућности мора променити.

epsu-meeting
epsu1
epsu2