НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ГЛАС ОНОМЕ КО ОБЕЋА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОДБРАНИ

Према закону, професионални припадници Војске Србије су у радном односу, послодавац им је Република Србија, а послодавца представља министар одбране. Од марта 2015. године, запослени у делатности одбране имају репрезентативни синдикат – Војни синдикат Србије, али позиви за приступање преговорима за закључење колективног уговора које је овај синдикат упућивао министрима одбране од 2015. до данас, сви до једног били су игнорисани.

Закон јасно каже да су учесници колективног уговора дужни да преговарају али сви досадашњи министри одбране нису много марили за закон и дату заклетву којом су се обавезали на поштовање Устава и закона, док се војске и њених припадника сете се само када им то треба за подизање политичког рејтинга и личну промоцију при чему су неке од тих промоција припадници војске платили чак и својим животима.

Посебним колективним уговором за запослене у делатности одбране, права професионалних припадника војске прописала би се у већем обиму од оног који сада уређује закон, а прописале би се пренадлежности које запослени у овом тренутку не остварују, што је за њих и њихове породице од изузетне важности.

Сви смо сведоци десетковања наше војске проузроковане небригом и катастрофално лошим кадровским руковођењем што је у деценији иза нас довело до незапамћеног одлива стручног и обученог војног кадра који се мери у броју од преко десет хиљада професионалаца. Овај забрињавајући губитак људског ресурса, какав нисмо имали у свим протеклим ратовима може се надокнадити само разумевањем потреба професионалаца који данас раде у војсци и њиховом савременом унапређењу права из радног односа јер је војник ,,грађанин у униформи“ који треба да ужива елементарна људска права и слободе као и сви други грађани.

Ових дана када је предизборна кампања у пуном јеку политичари не говоре о запосленима у војсци и њиховим потребама и проблемима, а који су у односу на колеге у полицији годинама дискриминисани јер једини у јавном сектору немају колективни уговор иако од 2015. године имају репрезентативни синдикат. Зато на предстојећим изборима, преко 30.000 запослених у делатности одбране, у складу са правом коришћења активног бирачког права, заједно са својим пунолетним члановима породица, свој глас треба да дају онима који чврсто обећају и дају гаранције да ће са представницима запослених у делатности одбране потписати колективни уговор и да ће се са њиховим представницима убудуће редовно састајати водити социјални дијалог ради унапређења свеукупног материјалног и социјалног положаја професионалних припадника војске како то налажу Устав, од Србије потврђени међународни уговори и закони.