ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ ТРАЖИ ПОВЕЋАЊЕ ДНЕВНИЦА ЗА РАД НА ТЕРЕНУ И У КЗБ

Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни представник запослених у делатности одбране, у име професионалних припадника Војске Србије, од министра одбране затражио је да донесе решење којим ће се нето износи дневне накнаде за рад на терену и дневна накнада трошкова за службу на посебним војним објектима, повећати са садашњих 1100 динара, на најмање 2000 динара, као и да се дневнице за рад у Копненој зони безбедности (КЗБ), са садашњих 1800 динара, повећају на 3000 динара.

Решењем министра одбране из августа 2017. године, утврђен је износ дневне накнаде за рад на терену и дневна накнада трошкова за службу на посебним војним објектима, у износу од 1100 динара нето, док је дневница за службу у Копненој зони безбедности (КЗБ), од 2016. године, утврђена у износу од 1800 динара.

Пре 2016. године, професионални припадник ВС, на задацима у Копненој зони безбедности, зарађивао је око 700 евра у једној смени од двадесетак дана, а данас зарађује 350 евра. Тада је дневница за службу у КЗБ износила 2200 динара, са курсом евра од 102 динара, а данас она износи 1800 динара, са курсом евра од 117,5 динара, док нпр. истовремено колеге из Полиције поред тих дневница остварују и право на ноћни рад, празнична увећања плате, накнаде, слободне сате итд. Све захваљујући чињеници да годинама уназад имају закључен колективни уговор са државом као послодавцем, док су запослени у Војсци Србије, у том смислу дискриминисани.

Имајући у виду стопу инфлације у периоду од 2017. године, до данас, која кумулативно износи преко 20% као и енормно повећање цена робе широке потрошње и основних животних намирница, а пре свега чињеницу да ће се у наредних неколико месеци професионални припадници Војске Србије, чешће у дуже ангажовати на раду у теренским условима, када не остварују одређене накнаде по основу редовног рада у јединици, то је неопходно извршити корекцију накнаде за рад на терену и достићи вредност ове накнаде бар приближан стопи инфлације. Подсећамо да су износи дневница за рад на терену и рад у КЗБ, у којој су због ситуације на КиМ ових дана значајно повећани ризици и претње и активности војске, у 2012. години, били већи него данас.

Одлука и доношење акта о повећању ових дневница у надлежности је министра одбране, и не захтева измене и допуне постојећих прописа, а тиче се обезбеђења редовног функционисања система одбране, па не видимо препреку да министар у техничком мандату донесе решење којим ће се износи тзв. трупне дневнице и дневнице за рад у КЗБ-у, повећати.

Илустрација извор: МО