НЕЗАКОНИТА ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Последњих неколико дана, Војном синдикату Србије, обратио се део професионалних припадника Војске Србије, захтевима за правну помоћ и савет о томе како да поступе у ситуацијама, у којима претпостављене старешине наредбодавно траже да им доставе податке о личним приватним „е-mail“ адресама, корисничким именима и приступним лозинкама за налоге електронске поште, са врло упитним образложењем, да су ти подаци наводно потребни за извођење „online“ обуке и наставе, у ванрадно време.

Обавештавамо запослене у Војсци Србије, да су овакви захтеви претпостављених војних старешина, неосновани и незаконити из више разлога.

Право на приватност и заштиту личних података из дигиталног окружења, у које податке спадају и подаци о личној адреси електронске поште, и други лични подаци за приступ интернет и дигиталним налозима и профилима, јесте једно од основних људских права прописаних Конвенцијама Уједињених нација и Европском социјалном повељом, коју је Србија ратификовала и обавезна је да поштује и примењује.

Закон о заштити података о личности Р. Србије, прописује услове под којима се приступа личним подацима и како се они чувају и обрађују, а основни услов за обраду нечијих личних података је пристанак на то лица чији се подаци обрађују.

Дакле, ниједан припадник Војске Србије, није дужан да било коме на страни послодавца, уступи било који лични податак ако на то слободно не пристане, при чему је особа која тражи било који лични податак, дужна да образложи за шта су му подаци о нечијој личности потребни и који је за то правни основ. Такође, колеге и колегинице које су већ дали личне податке претпостављеном старешини, увек их могу опозвати и ускратити послодавцу уколико на било који начин посумњају да ће они бити злоупотребљени или из личних разлога не желе да се они користе од стране послодавца.

Такође, подсећамо припаднике Војске Србије, да уколико сматрају да им је послодавац повредио право на приватност или злоупотребио податке о личности, притужбу могу поднети Поверенику за заштиту података о личности, а Војном синдикату Србије, уколико су чланови, могу се по овом питању обратити за правну помоћ.