ИНИЦИЈАТИВА ЗА УКИДАЊЕ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЊЕ КРИТЕРИЈУМА – УСЛОВА ЗА ИСПЛАТУ ДОДАТКА ЗА РАДНИ ДОПРИНОС

Дана 16.09.2021.године Војни синдикат Србије је поднео Иницијативу Министарству одбране да укине или прецизира члан 37а Правилника о платама професионалних припадника Војске Србије.

Проблем представља непрецизираност услова под којима се остварује додатак за радни допринос у износу од 20% основног коефицијента, као и то да се предметни додатак у претходних шест месеци додељивао по дискутабилним критеријумима и у ужем кругу људи.

Наведени додатак постао је извор незадовољства и даљег нарушавања међуљудских односа у јединицама, тако да сматрамо да би га оваквог требало укинути или јасно прецизирати критеријуме, односно услове под којима се он некоме
додељује и колико пута у ком временском оквиру.

Текст иницијативе можете прочитати на следећем линку: