УСВОЈЕНА ИНИЦИЈАТИВА ВСС ЗА ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА КОЈИМ СЕ ПРОПИСУЈЕ ПОЛУОБРОК

Војни синдикат Србије, обавештен је од Министарства одбране да је усвојена његова иницијатива од 11. јануара 2021. године, за изједначавање права професионалних припадника Војске Србије, у погледу допуне у исхрани у току рада.Министарсво одбране обавестило је Војни синдикат Србије да ће поступак измене Правилника о општим логистичким потребама у МО и ВС, покренути након завршетка испитивања Института за хигијену СПХ ВМА, којим се сагледавају и предлажу формацијска места и дужности које имају потребу за додатну исхрану у току рада, а које се спроводи до 28.02.2021. године.

Невезано за питање додатне исхране кроз остваривање права на полуоброк-додатну исхрану у току рада, Војни синдикат Србије наставиће да захтева од Министарства одбране, да се свим професионалним припадницима Војске Србије обезбеди остваривање права на исхрану у току рада- топли оброк, па позивамо све запослене у Војсци Србије и Министарству одбране да нас у томе подрже јер је право на исхрану у току рада, право свих запослених без обзира код ког послодавца раде.

Ваш Војни синдикат Србије

СНАГА-ПОВЕРЕЊЕ-ПОШТОВАЊЕ