У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ ОДРЖАН САСТАНАК О ИЗРАДИ НОВОГ ЗАКОНА О ВОЈСЦИ

Данас је у Министарству одбране одржан састанак шире радне групе за израду текста новог Закона о Војсци Србије чијем раду су поред представника МО и ВС учествовали и представници синдиката који делују у Војсци Србије и систему одбране.

Радна група има задатак да изради предлог новог Закона о ВС који би након усвајања требало да омогући боље функционисање Војске Србије, а да истовремено за запослене створи добре радне услове и бољи радни, материјални и социјални статус. Учесници састанка сагласили су се да до 15 марта, доставе своје предлоге на основу којих ће се у текст новог закона имплементирати нове одредбе.

Војни синдикат Србије поздравља иницијативу за израду новог Закона о ВС јер сматра да је постојећи одавно превазиђен и уз то пун одредби које нису у сагласју са Уставом, ратификованим међународним конвенцијама, законим ЕУ а нарочито са потребама припадника војске и времену у ком живимо. Као озбиљан синдикат, који брине о потребама и правума припадника ВС, у датом року доставићемо своје виђење норми које би требале да се нађу у новом закону.

Важно је знати, да нови Закон о ВС не можемо очекивати у коначном облику и у примени у блиској буудћности, јер Србији предстоје парламентарни избори и након тога састављање нове Владе, па остаје да видимо како ће нови менаџмент приступити овом свакако важном и потребном питању.

Накнада за трајно решавање стамбеног питања познатија као УТС остаје!

На данашњем састанку у МО, представници синдиката обавештени су од секретара МО да се пропис који регулише право припадника ВС да остваре накнаду за трајно решавање стамбеног питања (познатију као задржавање УТС) приликом куповине станова из програма стамбеног збрињавања припадника снага безбедности остаје на снази до даљњег и неће се укидати.