ПОЗИВ ЧЛАНОВИМА НА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ НАЦРТА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Војни синдикат Србије, позива све своје чланове да пошаљу предлоге, запажања и искуства која би могла бити саставни део Посебног колективног уговора за запослене у Војсци Србије, првог у историји наше војске.

Припремна фаза и преговори са послодавцем и Владом Републике Србије, дефинисали су скорашњи почетак преговора за закључење колективног уговора. Отуда као одговорна синдикална организација апелујемо на све од близу осам хиљада чланова да своје сугестије пошаљу на мејл: kolektivni.ugovor@vojnisindikatsrbije.rs

Закључењем Посебног колективног уговора за запослене у Војсци Србије, осим што је историјски корак у односима са Републиком Србијом као послодавцем, Управни одбор ВСС очекује значајан помак у решавању бројних потреба припадника војске, значајног унапређења материјалног и социјалног статуса запослених, решавања статуса професионалних војника,  питања прековременог рада, отклањање дискриминације цивилних лица, као и одређених бенефита за припаднике Војске Србије, топлог оброка и регреса…

Битан аспект приступа решавању нагомиланих проблема односи се на чињеницу да се они решавају кроз институције система и кроз преговоре који се протеклих неколико месеци одвијају са представницима послодавца – Владом  Србије и ресорним министарставом.

Сви председници синдикалних група и подружница добиће инструкције да у најкраћем року обавесте чланове ВСС о значају и вредностима актуелног синдикалног тренутка и да поднесу извештај о до сада постигнутим договорима у припемној фази почетка преговора о Посебном колективном уговору за запослене у ВС.

У протеклих шест година својом саборношћу израсли смо у респектабилну синдикалну организацију у Србији и региону, иако смо један од најпрогоњенијих синдиката у Европи. Посебан колективни уговор, први у историји Војске Србије, наш је главни циљ и круна нашег синдикалног деловања и настојања да се материјални и социјални положај наших чланова и свих запослених у Војсци Србије, решавају кроз институције система! Полазећи од чињенице да закон мора бити на страни запослених, да се колективним уговором утврђују већа права од оних која предвиђају закони, да су уочене многе девијације, које смо протеклих година делом успели да решимо синдикалним деловањем, поставили смо темељ за решење круцијалних проблема запослених у Војсци Србије!

Управни одбор је посебно поносан на чињеницу да ВСС констатно бележи раст чланства, и поред великог одлива кадра из Војске Србије! У наредним месецима, извршићемо обилазак синдикалних група, како би смо у непоредном разговору са припадницима Војске Србије,  добили што објективнију слику о њиховим потребама.

СНАГА ПОВЕРЕЊЕ ПОШТОВАЊЕ

ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ