Уплата солидарних помоћи за месец октобар 2019.године и поклон ваучера за полазак у први разред основне школе

Дана 21.11.2019. године реализована је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ОКТОБАР 2019.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Такође реализоваће се уплата поклон ваучера у износу од 2.000 динара за полазак у први разред основне школе, деце чланова Војног синдиката Србије.

Позивамо чланове који то још нису учинили да се пријаве за поклон ваучер у својој матичној синдикалној групи.