ПОЗИВАМО ИНФО СЛУЖБУ МО ДА СВОЈУ КОМУНИКАЦИЈУ СА СИНДИКАТОМ СВЕДЕ У ЗАКОНСКЕ ОКВИРЕ

Захваљујемо се Министарству одбране на брзом одговору у вези нашег данашњег питања о томе да ли се припрема регулатива за померање старосне границе за одлазак у пензију и умањење износа отпремнина.

Нажалост, због тога што актуелни менаџмент Министарства одбране годинама не извршава своју законску обавезу да о битним питањима од значаја за положај и права запослених у Војсци Србије, информише и консултује синдикат као представника запослених, принуђени смо да оваква питања постављамо јавно.

Користимо прилику да истовремено позовемо инфо. службу Министарства одбране, да убудуће своју реторику, сада већ са нескривеном нетрпељивошћу према репрезентативном синдикату, сведе у оквире закона јер је свуда осим у војсци нормално да синдикат послодавцу поставља оваква питања и тражи да буде информисан о положају и правима запослених чије интересе заступа.

На следећем линку можете прочитати саопштење МО поводом наше објаве од 11.02.2024.године

https://www.mod.gov.rs/cir/20942/saopstenje20942