Војни синдикат Србије на XXV саветовању на тему ,,радно право у прописима и пракси“

Поштоване колегинице и колеге,

Репрезентативни Војни синдикат Србије, ове године први пут је узео активно учешће у XXV тродневном стручно-научном саветовању на тему:,, радно право у прописима и пракси“, које се уз подршку Канцеларије Међународне организације рада у Београду и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, у организацији Удружења за радно право и социјално осигурање, одржава на Златибору, у периоду од 4. до 7. октобра.

Циљ Саветовања је да кроз излагања, реферате и предавања најеминентнијих стручњака, размену практичних искустава и најбољих решења у пракси, учеснике упозна са значајним научним достигнућума и најновијим трендовима из области радног и социјалног права.

Референти, модератори и други носиоци активности су угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета, као и са универзитета у региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, као и други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други). Активно учешће на Саветовању узели су и представници релевантних државних институција.

Саветовање је јединствена прилика за размену идеја и искустава, презентовање резултата сопствених истраживања и рада али и прилика да се стекну познанства међу еминентним стручњацима из радног и социјалног права и допринесе конструктивној дискусији о тренутно најактуелнијим темама из ове области.

Два округла стола, од којих ће један бити посвећен решавању радних спорова, а други новим облицима рада са посебним освртом на платформски рад, пружа учесницима прилику да расправљају о наведеним темама, размене своја искуства, добру праксу и понуде конкретна решења за решавање индивидуалних и колективних радних спорова за шта је Војни синдикат Србије итекако заинтересован имајући у виду притиске и ометања синдикалног деловања којима је изложен годинама уназад, као и због чињенице да му предстоје преговори за закључење првог посебног колективног уговора за запослене у одбрани.
Војни синдикат Србије, на Саветовању, представљају председник и генерални секретар синдиката.