ОСУЂУЈЕМО СРАМНУ ОДЛУКУ О КАЖЊАВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА „СЛОГА“ КОЈИ ДЕЛУЈЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Војни синдикат Србије, најстрожије осудјује неуставну, супротну међународном праву, незакониту и криминалну одлуку дисциплинског органа Министарства одбране, познатог као Војни дисциплински суд, којом се председник синдиката „Слога“ запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, Дејан Павловић, због учешћа у синдикалним активностима и критике послодавца, кажњава дисциплинском казном „враћања у предходни чин“ . 

Овом срамном одлуком, у Србији, у 21. веку, кажњене су слобода синдикалног деловања и слобода јавне речи. 

Србија која је ратификовала све конвенције Међународне организације рада и Европску социјалну повељу, и чији Закон о раду предвиђа имунитет синдикалних представника у односу на позивање на дисциплинску одговорност и кажњавање пред послодавцем, не сме да допусти овакву врсту правног насиља. 

Војни дисциплински суд, није орган судске власти, већ орган управе под директном контролом и командом министра одбране који је законски заступник послодавца запосленима у Војсци Србије. Министар одбране је први који је дужан да обезбеди законитост рада органа управе који су под његовом ингеренцијом, а не да дозволи и користи те органе да би се на незаконит и криминалан начин обрачунавао са „неподобним“ синдикатима. 

Након отказа са рада који је тај исти Војни дисциплински суд изрекао председнику и генералном секретару јединог репрезентативног синдиката у одбрани – Војног синдиката Србије, сада исто поступа према представнику синдиката „Слога“, док друге подобне синдикате протежира и одбија да процесуира у истим и сличним правним ситуацијама. Овде је на делу непосредна дискриминација и очигледно неједнако поступање са искључивом циљем да се врши ометање и спречавање слободе и независног синдикалног деловања у систему одбране. 

О оваквом поступању војних дисциплинских органа јасно се препознају и обележја кривичног дела ометања и спречавања синдикалног деловања из члана 152. Кривичног законика, што захтева хитну реакцију надлежног јавног тужиоца имајући у виду да исти орган и иста службема лица ово кривично дело понављају и чине према више лица у продуженом трајању. 

Од министра одбране захтевамо да одмах предузме мере да се одговорни у органу управе познатом као Војни дисциплински суд и Војни дисциплински тужилац, који су поступали у овом и сличним предметима, процесуирају у складу са законом, а синдикатима омогући слобода деловања у складу са законом и потврђеним међународним уговорима.