ЗБОГ ПРИТИСАКА НА ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ САСТАНЦИ У БРИСЕЛУ СА МОРЕТИ, КРАМОН И БИЛЧИКОМ

Због притисака којима је Војни синдикат Србије изложен последњих седам година, ометања синдикалног деловања запослених у Војсци Србије и колективног преговарања, грубог кршења људских и радничких права и слобода чланова и представника овог најбројнијег и јединог репрезентативног синдиката српских војника, гарантованих Европском повељом о људским правима и Европском социјалном повељом, делегација Војног синдиката Србије, примљена је у институцијама ЕУ на највишем нивоу.

У организацији Уније синдиката у јавним службама Европе (,,EPSU“) и Кровне организација војних синдиката и удружења Европе (,EUROMIL“) чији је Војни синдикат Србије члан, у периоду од 10-12. октобра, представници Војног синдиката Србије, састали су се у Европарламенту са европосланицима Александром Морети, председавајућом Делегације за односе Србије и ЕУ за стабилизацију и придруживање, Виолом фон Крамон, такође чланом ове делегације и Владимиром Билчиком, сталним известиоцем Европског парламента за Србију.

Војни синдикалисти из Србије упознали су европарламентарце са проблемима и притисцима са којима се годинама сусрећу и боре, а који се тичу пре свега ометања и ускраћивања права професионалног српског војног особља на слободу синдикалног удруживања, колективног преговарања, слободу изражавања, заштиту узбуњивача, повреду права на правично суђење и низ других грубих повреда елементарних људских и радничких права и слобода које као и осталим грађанима и запосленима у војсци гарантују Устав, Европске повеље и Конвенције Међународне организације рада које је Србија ратификовала. Овом приликом, договорени су начини будуће сарадње Војног синдиката Србије, са представницима ЕУ институција и европарламентарцима у заштити и остварењу синдикалних права запослених у оружаним снагама Србије и што бржем и ефикаснијем остварењу њихових колективних и појединачних интереса из радног односа.

Током ове посете Бриселу, одржани су састанци и са Генералним секретаром ,,EPSU“ Јаном Виленом Гоудрианом, и другим представницима невладиног сектора ЕУ, а на маргинама ових састанака разговарано је о сарадњи и придруживању Војног синдиката Србије, као најбројнијег и јединог репрезентативног синдиката запослених у делатности одбране у Р. Србији, Европској синдикаланој конфедерацији (,,ETUC“) и Светској синдикалној организацији (,,ITUC“).
Састанке у институцијама ЕУ оцењујемо као врло корисне и у складу са евроинтеграцијама наше државе, а надамо да ће у наредном периоду дати позитивне резултате у заштити и остваривању и унапређењу права српских војника из радног односа код државе која им је послодавац. Захваљујемо се ,,EPSU“ и ,,EUROMIL“ на помоћи и подршци у заштити наших права.