ЕУ би у Директиви о радном времену требала дати приоритет праведним прописима за војно особље

Војно особље често ради у тешким и опасним условима: тако захтевна природа војне службе може утицати на физичко и психичко благостање особља. Стога је императив дати приоритет безбедности и перформансама ових појединаца обезбеђивањем адекватног радног времена и довољно времена за одмор.

Међутим, због карактеристичних карактеристика војног рада, стандарди рада често намећу ограничења која доводе до продуженог радног времена, недовољног одмора и, неизбежно, значајних здравствених проблема.

Да би се ухватила у коштац са овим изазовима и промовисала високу продуктивност уз очување физичког и менталног здравља радника, Међународна организација рада је успоставила различите радне стандарде о радном времену на међународном нивоу. У Европској унији (ЕУ), Повеља о основним правима (члан 31) и Европски стуб социјалних права (Принцип 10) служе као основа за права сваког радника, гарантујући ограничења максималног радног времена, дневног и недељног одмора, годишњи плаћени одмор и приступ услугама неге за родитеље и појединце са обавезама неге.

Штавише, Директива о радном времену (ВТД), која је ступила на снагу 2004. године, приморава државе чланице да поштују права радника у вези са ограниченим радним временом, дневним и недељним одморима, плаћеним годишњим одмором и додатном заштитом за ноћни рад. Док радно законодавство обично укључује изузетке од ових права под одређеним околностима, јединствена природа војне службе често доводи до опсежних искључења из ових заштитних мера садржаних у законодавству као што је ВТД.

Иако законодавство има за циљ да заштити запослене од прекомерних и непотребних опасности на радном месту, широка ограничења се често оправдавају означавањем одређених „основних“ радника, често оних у униформи, изузетих од такве заштите. ипак, док оружане снаге инхерентно укључују окружења високог ризика, војно особље једнако има право на основну заштиту, као и сваки други радник.

Прекомерна одступања од ових права могу довести до непотребних физичких и психосоцијалних болести, као и до опадања радног учинка.

Да би се решио овог проблема и заложио за добробит војног особља, ЕУРОМИЛ препоручује примену јасних и свеобухватних прописа о радном времену који су посебно прилагођени оружаним снагама. О овим прописима треба преговарати кроз социјални дијалог са представницима удружења особља или војних синдиката.

ЕУРОМИЛ истиче важност заштите војног особља од продуженог и нередовног радног времена и предлаже да се сво радно време, укључујући дежурства и приправност у ванредним ситуацијама, рачуна као радно време. Без обзира на то, изузеци се могу применити на специфичне војне активности, међународне војне операције и мисије које укључују јединствене безбедносне услове. Важно је напоменути да ови изузеци и даље треба да се примењују на основу колективног преговарања и уговора.

Штавише, ЕУРОМИЛ се залаже за постизање боље равнотеже између професионалног и породичног живота војног особља, укључујући развој установа за бригу о деци у оквиру војних установа за подршку породицама. Поред тога, годишњи одмор је право за све припаднике оружаних снага, уз пуну накнаду.

ЕУРОМИЛ предлаже ограничена изузећа од ВТД и наглашава потребу за директним преговорима и консултацијама са представничким телима војног особља у свакој држави како би се осигурала ефикасна комуникација и поштовање њихових права и права.

У закључку, војно особље, као радници у униформи, заслужују једнака права и заштиту као и сваки други радник. Њихово здравље и безбедност на радном месту морају бити заштићени. Ефикасно праћење примене Директиве о радном времену за војна лица је кључно, обезбеђујући им адекватан одмор и разумно радно време. Такве мере не само да ће очувати њихово благостање већ и побољшати њихов учинак и продуктивност.

И ЕУ и државе чланице треба да препознају јединствене околности са којима се суочава војно особље и да сарађују на примени поштених и праведних прописа који штите њихова права: ниједном раднику не би требало забранити социјална права.

У вези са Директивом о радном времену, ЕУРОМИЛ се активно бавио овим питањем тако што је направио документ са ставом на ту тему. Поред тога, ЕУРОМИЛ је учествовао у пројекту сарадње са ЕуроЦОП и ЕПСУ, под називом „Јачање и одбрана синдикалних права у јавном сектору“. Овај пројекат је посебно испитао утицај клаузуле о искључењу на одређене раднике у јавном сектору .

Овај чланак је део ЕУРОМИЛ-овог пројекта Европски избори 2024 .

Извор

EUROMIL NEWS

Изворни чланак као и пратећу документацију можете видети на следећем линку

https://euromil.org/the-eu-should-prioritise-fair-regulations-for-military-personnel-in-the-working-time-directive/?fbclid=IwAR2aNswtGAw33AEThAD0NTcGcnMqelEtGCKabja-2o7WBFMBxItQfqXMrXQ: ЕУ би у Директиви о радном времену требала дати приоритет праведним прописима за војно особље