ДА ЛИ ЋЕ ИЗНОСИ ДНЕВНИЦА ЗА ДЕЖУРСТВО И РАД У КОПНЕНОЈ ЗОНИ БЕЗБЕДНОСТИ НАЈЗАД БИТИ ПОВЕЋАНИ?

Војни синдикат Србије је дописом затражио од Министарства одбране да одговори на питање да ли је тачна информација до које је Војни синдикат Србије незванично дошао, да Министарство одбране, припрема измене акта којим ће се од 1. марта, текуће године, износ дневница за дежурство повећати на 2083,00 РСД, а за рад у КЗБ на 3000,00 РСД.