САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ ЗАМЕНЕ ВОЈНИХ ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ У ЛИЧНОМ ВЛАСНИШТВУ ППВ

Последњих недеља, велики број професионалних припадника ВС који за оружје у личном власништву поседују дозволе за држање и ношење пиштоља или револвера издате на основу Решења савезног секретара за народну одбрану поб.бр. 2325-4 од 16. августа 1990. године или Одлуке савезног министра за одбрану пов.бр. 1-29 од 27. марта 1997. године, обраћају нам се са питањем како да покрену поступак замене ових дозвола новим, имајући у виду да органи Војне полиције у овом случају у различитим јединицама немају једнако устаљену праксу, збуњују их и усмеравају да подносе захтеве као да им се први пут признаје и утврђује право на држање и ношење оружја, при чему један део органа Војне полиције врши притисак на власнике оружја да исто предају у имовину Републици Србији и да уопште не покрећу поступке за замену и издавање нових дозвола за оружје, иако је могућност замене дозволе предвиђена и самим Правилником о набавци, држању и ношењу оружја за личну безбедност официра и подфицира Војске Србије (“СВЛ“, бр. 28/2021), у члану 31.

Како уз Правилник о набавци, држању и ношењу оружја за личну безбедност официра и подофицира Војске Србије (“СВЛ“, бр. 28/2021), као прилог није дат образац захтева за замену раније издатих дозвола за пиштоље и револвере, Војни синдикат Србије, пружајући правну помоћ својим члановима саставио је пример овог захтева у слободној форми, који чланови синдиката и други заинтересовани професионални припадници Војске Србије, који поседују предметне дозволе за оружје, могу у смислу Закона о општем управном поступку користити за покретање поступака замене дозвола за оружје на основу члана 31. став 2. у вези става 1. Правилника о набавци, држању и ношењу оружја за личну безбедност официра и подофицира Војске Србије (“СВЛ“, бр. 28/2021), а који можете преузети на следећем линку.

Уколико официр или подофицир, који већ поседује такозвану “војну дозволу“ за држање и ношење пиштоља или револвера, не поднесе захтев за замену постојеће дозволе за нову “војну дозволу“ најкасније до 1. јануара 2024. године, у обавези је да са оружјем и муницијом поступи у складу са законом којим се регулише набављање, држање и ношење оружја и муниције, а који важи за све остале грађане Р. Србије, односно да то оружје пријави и региструје код органа МУП-а у месту свог пребивалишта.

Уједно Вас обавештавамо да се раније издате дозволе за ловачке карабине не могу заменити новом “војном дозволом“, јер је новом подазконском регулативом уређено да професионални припадници ВС могу код војних органа регистровати само пиштоље и револвере. Сво остало оружје професионални припадници ВС региструју, држе и носе у складу са општим прописима који важе и за остале грађане па је стога важно да се професионални припадници Војске Србије, који поседују “дуге цеви“ на основу “војних дозвола“, за исте најкасније до 1. јануара 2024. године, поднесу захтеве надлежном органзу МУП-а по месту свог пребивалишта ради регистрације овог оружја и издавања оружног листа.

Надамо се да смо вам били од помоћи.

Ваш Војни синдикат Србије

СНАГА, ПОВЕРЕЊЕ, ПОШТОВАЊЕ