ЗБОГ ЕКСТРЕМНЕ ПРЕОПТЕРЕЋЕНОСТИ ВОЈНИКА ДРЖАВА ДА РАЗМОТРИ ПОВЕЋАЊЕ ТЕРЕНСКИХ ДНЕВНИЦА

Ванредно ангажовање Војске Србије, у последњих месец и више дана, у екстремним условима, који подразумевају вишедневни боравак под шаторима на ниским температурама и свакодневно прековремено радно ангажовање без одмора између радних дана и недеља, изискују да држава још једном размотри могућност повећања износа трупних дневница за припаднике Војске Србије.

Када су ангажовани у теренским условима, припадници Војске, не остварују право на накнаду превоза до посла, и друге накнаде које би примали у редовном режиму рада, што подразумева значајно умањење њихових укупних месечних примања. Опште је познато да се припадницима војске уопште не исплаћује накнада за исхрану у току рада. Због боравка и рада у теренским условима изложени су додатним трошковима услед другачијег режима одржавања хигијене, куповине медикамената и додатне исхране јер је квалитет хране која је организована од стране послодавца није на задовољавајућем нивоу.

У овом тренутку, у Републици Србији, није на снази ванредна ситуација, ванредно стање, мобилизација или припрема за ратно стање. Све остале државне институције и државни органи раде редовно, па не улазећи у разлоге због којих је државни и војни врх одлучио да на овај начин ангажује ресурсе Војске Србије, сматрамо оправданом нашу иницијативу да се износи трупних дневница увећају бар за 50%, јер су тренутно значајно мање него што су биле и пре десет година.

Чињеница је да су накнаде и примања наших колега у здравству значајно увећавани током ангажовања у борби са пандемијом вируса Ковид, а сада би држава као послодавац требала да препозна готово идентичну ситуацију са запосленима у Војсци Србије, којих 80% има плате мање од просечне плате у Србији, и на тај начин бар мало допринесе додатној мотивисаности припадника војске за извршавање неспорно екстремно напорних службених задатака.