ПЕНЗИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЈНИКЕ ВИШЕ НИЈЕ САМО САН

Са поносом и срећом обавештавамо чланове и јавност да је пензионисање професионалних војника и званично заживело.

Испратили смо у пензију нашег дугогодишњег колегу и члана Војног синдиката Србије Костић Срђана.

Један од главних циљева Војног синдиката Србије од самог оснивања био је регулисање статуса професионалних војника на служби у Војсци Србије.

Коначни помак остварен је 2017.године на јавној расправи о Закону о изменама и допунама Закона о Војсци Србије када је фактички издејствовано да се уговор професионалним војнцима може продужити и након 40 година старости, па и до 53.године. Након чега је настављена борба да се уговори могу продужити до стицања права на пензију.

Костић Срђану је 2018. године у јануару истеком уговора престала служба у Војсци Србије, да би се усвајањем измена и допуна Закона о Војсци Србије омогућило да му се служба настави у месецу јуну исте године. Након овога уговори на одређено време су продужени док Срђан није остварио 35 година стажа и 55 година старости чиме је задовољен услов за његово пензионисање.

Као најмасовнија категорија лица у Војсци Србије, професионални војници дају немерљив допринос оперативној способности Војске Србије и као таквима неопходно је регулисати статус.

Војни синдикат Србије још једном поздравља доношење законских регулатива које су омогућиле да професионални војници остваре право на пензију, али и не одустаје од циља да се професионалним војницима након одређеног времена проведеног у раду на одређено време омогући склапање уговора на неодређено време чиме би им се дефинисао статус и омогућило решавање стамбеног питања и превазилажење других проблема до којих доводи дугогодишњи рад на одређено време.