ОДРЖАНА VI РЕДОВНА СКУПШТИНА ВСС

Јуче је у Београду, одржана VI редовна скупштина Војног синдиката Србије.

Управни одбор ВСС, поднео је делегатима извештај о раду за период 2018-2020. године, јер у току последње две године, услед ометања и спречавања деловања ВСС од стране тадашњег менаџмента Министарства одбране и околности изазваних пандемијом вируса Ковид 19, није било услова за одржавање редовне скупштине.

Делегати су једногласно усвојили извештај о раду ВСС, као и стратегију синдикалног деловања и популаризације ВСС у наредном периоду.

Констатовано је да се чланство ВСС у континуитету увећава новим члановима и поред и даље присутног великог одлива кадра из ВС, што је још једна потврда да ВСС ужива поверење и подршку највећег броја професионалних припадника Војске Србије, и да је остао доследан и веран пре свега интересима оних које заступа као једини репрезентативни синдикат у делатности одбране без обзира на величину жртве коју због тога подноси.

Закључак VI редовне скупштине ВСС је да Министарство одбране као послодавац и даље у забрињавајућој мери запоставља потребе људских ресурса што ће, уколико се тај тренд настави, имати несагледиве последице по оперативну способност наше војске и стање њеног кадра у блиској будућности. Зато ће приоритетни циљ у деловању ВСС, бити закључење колективног уговора за запослене у војсци којим ће се јасно дефинисати однос Министарства одбране као послодавца и запослених у Војсци Србије и уговорити услови и права под којима ће професионални припадници Војске Србије вршити службу.

На упражњене функције у органима и телима ВСС, изабрани су: за заменика председника Скупштине ВСС Јовица Станковић из сг Крагујевац, за члана Надзорног одбора ВСС Небојша Варцаковић из сг Сомбор и за члана Статутарне комисије Љубиша Милетић из сг Краљево.