Инцијатива за подизање формацијских елемената – чинова, у Одељењима за службе Војне полиције и унапређење статуса професионалих војника у Војној полицији произвођењем у подофицире

Војни синдикат Србије је 5.фебруара 2021.године упутио Министарству одбране инцијативу, следећег садржаја:

„Позивамо вас, да изменом формацијских елемената у Одељењима за службе Војне полиције у 3.бВП и 5.бВП, омогућите да Овлашћена службена лица Војне полиције на дужностима командир Одељења за службе Војне полиције, Референт за сузбијање криминалитете, Криминалистички техничар и Референт за службе Војне полиције, убудуће буду у чину „заставник прве класе“.

Такође, позивамо вас, да изменом и допуном прописа који уређују формацију у јединицама Војне полиције, као и доношењем других општих и појединачних аката из ваше надлежности, омогућите да професионални војници који више од десет година службују у јединицама Војне полиције, буду произведени у подофицире Војне полиције и добију статус Овлашћених службених лица Војне полиције.

Господине министре,

Имајући у виду да сте последњих година били први човек српске полиције, уверени смо да ћете најбоље разумети вредност, специфичност и проблематику послова које обављају полицијски службеници, у конкретном случају војни полицајци. Законом о Војсци Србије прописано је да овлашћена службена лица Војне полиције у обављању својих послова поступају по Закону о полицији Р. Србије и закону којим се уређује кривични поступак. То другим речима значи да припадници Војне полиције имају и примењују овлашћења и обављају послове идентичне онима које примењују и обављају њихове колеге из Полиције Р. Србије, које се налазе у статусу ОСЛ све до пензионисања. Одељења за службе Војне полиције у 3.бВП и 5.бВП, преведено на језик цивилне полиције, јесу заправо одељења криминалистичке полиције (ОКП) и општих послова. У тим одељењима службују најискуснији и стручно-специјалистички најобучени припадници Војне полиције, а садашњим персоналним формацијским решењима -елементима, они су деградирани јер другим речима послове криминалистичких инспектора и криминалитичких техничара обављају лица за која је формацијом одређен максимални чин ‘’старији водник прве класе’’, док свима њима командује лице у чину ‘’заставник’’. Са друге стране, без намере да ниподаштавамо улогу других колега у Војној полицији, формацијски чин „заставника“ и „заставника прве класе“ предвиђен је за лица која ради на пословима „магационера“ или командира обичног војнополицијског одељења.

По питању статуса професионалних војника у Војној полицији, приметили смо велику аномалију која се огледа у томе да се ниједан професионални војник у Војној полицији не налази у статусу овлашћеног службеног лица Војне полиције, иако је чињенично војни полицајац и извршавајући војнополицијске задатке свакодневно примењује полицијска овлашћења. Како нпр. неко ко није овлашћен да примењује полицијска овлашћења може да буде у полицијској патроли и примењује полицијска овлашћења каква су нпр. упозорење, легитимисање, хапшење, да носи и употребљава средства принуде или оружје итд.

Сматрамо и чврсто стојимо на становишту, да сва формацијска места у Војној полицији треба да буду подофицирска или официрска и да сви професионални војници који у јединицама Војне полиције службују више од десет година, а тренутно у тим јединицама има много оних који су у служби и више од 20 година, треба да буду произведени и подофицире Војне полиције.

Усвајањем ове иницијативе, Војна полиција ће добити квалитетан обучен и у вишегодишњој пракси искусан кадар за обављање послова из своје надлежности, а држава ће се на адекватан начин одужити професионалним војницима војним полицајцима који јој верно служе деценијама, јер ће им тако трајно решити статус.

Ако у цивилној полицији могу да раде колеге полицајци са 53 године живота у стаусу ОСЛ, зашто би војни полицајци у том смислу били дискриминисани. Усвајањем ове иницијативе у целости, значајно ћете поправити мотивисаност и морал код припадника Војне полције који раде на пословима сузбијања криминалитета, криминалистичке технике и општим војнополицијским пословима, а нарочито код професионалних војника војних полицајаца .“