НЕПРАВИЛНОСТИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ

Војни синдикат Србије обратио се МО захтевом за достављање обавештења о критеријумима за стамбено збрињавање кроз пројекат Владе за јефтине станове снага безбедности, у коме је уједно указао на неправилности и предложио формирање комисије у којој ће бити представник запослених-синдиката.