ПОНИШТЕН ОТКАЗ ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРУ ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Обавештавамо чланство и јавност да је Генерални секретар Војног синдиката Србије запримио Решење другостепеног Вишег војног дисциплинског суда, којим се усваја жалбени захтев његовог браниоца и поништава пресуда првостепеног ВДС-а из Новог Сада, којом му је изречена казна губитка службе у Војсци Србије.

Подсећамо јавност да је Генерални секретар ВСС у октобру 2019. кажњен за вербални деликт отказом из Војске Србије, јер је у име Војног синдиката Србије, потписан као давалац интервјуа за дневни лист Курир из јула 2018.

Усвајањем жалбеног захтева наложено је понављање поступка пред Првостепеним војним дисциплинским судом у Новом Саду. За разлику од претходно вођеног поступка, на основу става другостепеног дисциплинског суда, очекујемо да ће се у поновљеном поступку узети у обзир стварно чињенично стање, поштовати закони и права нашег колеге и применити закључци Вишег ВДС.